FUETVEG. Anàlisi de producció d’un fuet vegà, vegetarià o amb baix contingut de carn.  

By Zyrcular Foods

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2021

Descripció del projecte:

Durant les últimes dècades es parla molt del problema de dèficit de proteïna que pot derivar-se de la taxa de creixement demogràfic i de l’increment del consum de proteïna animal, tant en països desenvolupats com emergents. Segons la FAO, l’evolució de la demanda d’alimentació, al 2050 es necessitarà produir gairebé el 50% més de menjar, aliments i biofuel del que es va produir el 2012, ja que s’estima que la població mundial arribarà a 9,73 billons d’habitants. Així doncs, sempre que hi ha un creixement accelerat en les necessitats alimentàries hi ha efectes secundaris no desitjats.

Paral·lelament a l’augment de població i a la ingesta de calories que s’ha produït en molts països, també ha variat la composició de les dietes, raó per la qual les modalitats de consum d’aliments es van fent cada cop més similars arreu del món, incorporant aliments més cars com ara la carn i els productes lactis.

Les necessitats de proteïna, així com el cost mediambiental de la producció d’animals de carn, fan que sigui imprescindible buscar noves alternatives, com seria, la proteïna d’origen vegetal.

L’objectiu:

L’objectiu del projecte és desenvolupar un fuet a base de proteïnes vegetals, amb el desenvolupament de productes “prototips” vegans (100% vegetals), vegetarians (amb proteïnes d’ou o llet), així com matrius mixtes amb proteïna vegetal i una fracció de proteïna animal.

També es preveu aconseguir el producte sense una cocció intermitja i al mateix temps, que tingui un aspecte i unes propietats organolèptiques semblants als productes que s’elaboren actualment en base a carn i aconseguint seguretat alimentària.

Participants:

  • Zyrcular Protein Labs (Grupo Zyrcular Foods)
  • Keesbo – J. Curós
  • Embotits Salgot SA
  • INNOVACC
Pressupost total aprovat Ajut aprovat
60.975,51 € 42.657,23 €

Financiado por: